Γραφείο Τελετών
Αικατερίνη Κιρκμαλή
6971658709 – 6977207612
Καρατάσου 33 Βέροια
2331059003
ΕΡΜΟΥ 82 ΚΟΠΑΝΟΣ

e-mail: kirkoyranos@gmail.com